Ουτοπία και ιστορία : η ιστορική διάσταση των ουτοπικών σχεδιασμών του T. Campanella και του Fr. Bacon (Doctoral thesis)

Νούτσος, Παναγιώτης Χρ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Subject classification: Ουτοπίες
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25542
Link: 321.07 NOY
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Δ.Δ.- ΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.pdf4.57 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25542
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.