Αγροτική ιδιοκτησία 1913-1918 στο νομό Ιωαννίνων (Journal article)

Βακατσάς, Κώστας


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: Αγροτικές εκτάσεις
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25513
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 36-37 (2007-2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 1913-1918 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pdf3.28 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25513
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.