Τοιχογραφημένα μνημεία και ζωγράφοι του 15ου και 16ου αιώνα στην Ήπειρο και την Αλβανία (Journal article)

Χουλιαράς, Ιωάννης Π.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: Μνημεία Ηπείρου
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25512
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Item type: journalArticle
Submission Date: 2015-12-03T10:31:08Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Publication date: 2007
Bibliographic citation: -
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Journal name: Δωδώνη Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: τομ. 36 (2007-2008)
Journal type: peer-reviewed
Appears in Collections:Τόμος 36-37 (2007-2008)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25512
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.