Τοιχογραφημένα μνημεία και ζωγράφοι του 15ου και 16ου αιώνα στην Ήπειρο και την Αλβανία (Journal article)

Χουλιαράς, Ιωάννης Π.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: Μνημεία Ηπείρου
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25512
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 36-37 (2007-2008)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25512
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.