Η ντάπια ή η τάφρος του Βοημούνδου: πραγματική και συμβολική οχύρωση της πόλης των Ιωαννίνων (19ος-20ός αιώνας) (Journal article)

Τσιόδουλος, Στέφανος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: Ιωάννινα,Ιστορία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25511
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 36-37 (2007-2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.Η ΝΤΑΠΙΑ Ή Η ΤΑΦΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΗΜΟΥΝΔΟΥ.pdf3.97 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25511
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.