Οι ελληνο-ρουμανικές διπλωματικές σχέσεις σε κρίση: το επεισόδιο Δουρούτη (Journal article)

Florea, Gabriela


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: Δουρούτη
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25510
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Item type: journalArticle
Submission Date: 2015-12-03T10:30:15Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Publication date: 2007
Bibliographic citation: -
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Journal name: Δωδώνη Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Τομ. 36 (2007-2008)
Journal type: peer-reviewed
Appears in Collections:Τόμος 36-37 (2007-2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.ΟΙ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ.. ΔΟΥΡΟΥΤΗ.pdf761.08 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25510
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.