Η αρχαιολογική έρευνα στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων (Journal article)

Γραβάνη, Κωνσταντίνα


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: Έρευνα,Ιωάννινα
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25509
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 36-37 (2007-2008)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25509
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.