Η Ανασκαφική έρευνα στο ιερό της Δωδώνης (Journal article)

Γραβάνη, Κωνσταντίνα


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Σχολή Φιλοσοφικής.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: Ανασκαφές,Δωδώνη
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25496
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Σχολή Φιλοσοφικής.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 36-37 (2007-2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.Η ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ.pdf8.21 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25496
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.