Ένα αίνιγμα της μεταβυζαντινής ιστορίας και τέχνης: το επιτραχήλιο του δεσπότη - τσάρου Ιωάννη στην I. Μ. Δουσίκου Τρικάλων (1552 ή 1561) (Journal article)

Φαλάγκας, Ανδρόνικος/ Βλαχοπούλου - Καραμπίνα, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25475
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.4880
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 35 (2006) Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25475
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.