Ένα αίνιγμα της μεταβυζαντινής ιστορίας και τέχνης: το επιτραχήλιο του δεσπότη - τσάρου Ιωάννη στην I. Μ. Δουσίκου Τρικάλων (1552 ή 1561) (Journal article)

Φαλάγκας, Ανδρόνικος/ Βλαχοπούλου - Καραμπίνα, Ελένη


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΦαλάγκας, Ανδρόνικοςel
dc.contributor.authorΒλαχοπούλου - Καραμπίνα, Ελένηel
dc.date.accessioned2015-12-02T12:59:03Z-
dc.date.available2015-12-02T12:59:03Z-
dc.identifier.urihttp://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25475-
dc.rightsDefault License-
dc.subject-
dc.titleΈνα αίνιγμα της μεταβυζαντινής ιστορίας και τέχνης: το επιτραχήλιο του δεσπότη - τσάρου Ιωάννη στην I. Μ. Δουσίκου Τρικάλων (1552 ή 1561)el
heal.typejournalArticle-
heal.type.enJournal articleen
heal.type.elΆρθρο περιοδικούel
heal.generalDescription363 - 388 σ.el
heal.dateAvailable2015-12-02T13:00:03Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίαςel
heal.publicationDate2006-
heal.bibliographicCitation-
heal.publisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίαςel
heal.journalNameΔωδώνη Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων; Τομ. 35 (2006)el
heal.journalTypepeer-reviewed-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Τόμος 35 (2006)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25475
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.