Τοπικό αρχείο Παραμυθιάς: οργάνωση - λειτουργία και δράση, η σημερινή πραγματικότητα (Journal article)

Παντελής, Χαράλαμπος


The purpose of the article is to present the activities of Historical Record of Paramythia, from 1990 until today. After seventeen years of operation we have archives from schools (120 different archives), all over of Thesprotia Perfecture, Public Services Archives and privide collections, photos, books from the «Ringa Company» (1864-1953) and other historical material. The Historical Archives material in our Service dated from 1864 until today.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25470
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 35 (2006)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25470
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.