Η πτώση του Βενετικού εμπορίου: Κωνσταντινούπολη 1785 (Journal article)

Πλουμίδης, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Σχολή Φιλοσοφικής.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: Εμπόριο,Βενετία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25466
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Σχολή Φιλοσοφικής.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 36-37 (2007-2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.pdf819.54 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25466
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.