Το Θεϊκό χάρισμα (Far): έννοια και απεικόνιση (Journal article)

Masoumeh Sara, Alinia/ Mozdoor, -

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25395
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.4735
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 32 (2003)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7. Το Θεϊκό χάρισμα (Far) έννοια και απεικόνιση.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25395
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.