Σημεία κεραμέων, σύμβολα και σφραγίσματα από τρεις Σαλαμινιακές ακροπόλεις (Journal article)

Λώλος, Γιάννος Γ./ Σακκάς, Δημήτρης Ν.


This paper deals with a series of potter’s marks, tokens and sealings found during recent excavations and surveys by the University of Ioannina at three citadels (Sklavos, Kanakia, Ginani: Citadel A) on the island of Salamis in the Saronic Gulf and covering a wide period, from the later part of the Middle Bronze Age to the Early Iron Age. The Salaminian finds are fully compared with similar ones from the wider Aegean area (Mainland, the Cyclades and Crete), in an effort to highlight their nature and role. The conclusion in each part of the paper traces, wherever possible, the variability of meanings expressed through similar groups of finds, during successive periods.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25377
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 33 (2004)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25377
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.