Εισηγήσεις - παρεμβάσεις εκπροσώπων των παιδαγωγικών τμημάτων (Conference presentation)

Παπακωνσταντίνου, Π.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25238
Publisher: Επιστημονικό βήμα του δασκάλου
Appears in Collections:Ομιλίες σε Συνέδριο
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25238
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.