Δείκτες απόπτωσης και πολλαπλασιασμού στο ηπατικό παρέγχυμα: ιστολογική και ανοσοϊστοχημική μελέτη σε νεκτοτομικό υλικό (Doctoral thesis)

Καραπιπερίδης, Δαμιανός

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Ήπαρ
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25199
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.3219
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Δ.Δ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΙΔΗΣ.pdf10.9 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25199
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.