Τα χρυσόβουλλα των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας και το σύμβολον ΙΩ ή Ιωάννης (Book)

Κουρίλας, Ευλόγιος

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Subject classification: Χειρόγραφα Ελληνικά (Μεσαιωνικά και Νεώτερα)
Ελλάδα
Άθως
Κατάλογοι
Φαναριώτες
Έγγραφα και αλληλογραφία
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25057
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.4582
Link: ΒΚ Κ311
Publisher: -
Appears in Collections:Παλαίτυπα Βιβλία

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BK1K311.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25057
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.