Βίοι των Αγίων Μάμαντος, Μοδέστου, Χαραλάμπους και άλλα ψυχωφελή : κώδικας (Book)

Κουρίλας, Ευλόγιος Λαυριώτης


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25054
Publisher: -
Item type: book
Link: ΒΚ21
General Description / Additional Comments: Χειρόγραφος Κώδικας Βιβλιοθήκης Ευλόγιου Κουρίλα Χειρόγραφο Κολοβό με δύο γραφείς. Μηνί Σεπτεμβρίω β' Άθλησις του Αγίου και Ενδόξου Μάρτυρος Μάμαντος/ έγραψα κατά το 1856 Φεβρουαρίου 3 εν κοινοβίω Σκιάθου Θεόφιλος Ιερομ. φφ. 1-26ν Του εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας. Τέλος: τι πρέπει να κάμη η φρόνιμη μητέρα φφ. 27-42.
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Publication date: 9999
Bibliographic citation: -
Number of pages: 42 σ.
Publisher: -
Appears in Collections:Κώδικες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΒΚ21.pdf6.53 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25054
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.