[Προφητεία Αγαθαγγέλου] : [κώδικας] (Book)

Κουρίλας, Ευλόγιος Λαυριώτης


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25051
Publisher: -
Item type: book
Link: Κωδ. ΒΚ 11
General Description / Additional Comments: Χειρόγραφος Σύμμεικτος Κώδικας Βιβλιοθήκης Ευλόγιου Κουρίλα. Περιεχ αρχ.: Προφητεία του μακαρίου Ιερομόναχου αγαθαγγέλου της μοναδικής πολιτείας σσ. 1-35 Ύμνοι για την Αθωνιάδα Σχολή αντιγρ. από κώδικες Δαπόντε και Νεόφυτου Παροναξίας σσ. 37-45, διάφορα σ.46. Αρίθμηση Ευλόγιου Κουρίλα
Item language: other
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Publication date: 9999
Bibliographic citation: -
Number of pages: 60 σ.
Publisher: -
Appears in Collections:Κώδικες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΒΚ11.pdf4.04 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25051
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.