Νέος Ελληνομνήμων: τριμηνιαίον περιοδικόν σύγγραμμα συντασσόμενον και εκδιδόμενον υπό Σπύρ. Π. Λάμπρου, τόμος 8, 2ο τεύχος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ελληνικά περιοδικά - Ευρετήρια
Issue Date: 30-Jun-1911
Publisher: Αθήνησιν : Εκ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου
Description: Η δημοσίευση διεκόπη από τον Απρ. 1917 εώς τον Απρ. 1920
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/2426
Appears in Collections:Νέος Ελληνομνήμων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf6.4 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/2426
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.