Νέα Εστία, τόμος 14, 168ο τεύχος

Ξενόπουλος, Γρηγόριος 1867-1951/ Χάρης, Πέτρος 1902 -/ Χάρης, Πέτρος, 1902 -


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ελληνικά περιοδικά - Ευρετήρια,Εκπαίδευση Ανώτατη - Ελλάδα
Issue Date: 15-Jul-2009
Publisher: Αθήναι : Ιωάννης Δ. Κολλάρος
Description: Αμέθοδα και δύσχρηστα, κατάταξη κατά τόμους, κατά συγγραφείς, καθ' ύλην
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1813
Appears in Collections:Νέα Εστία

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf8.79 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1813
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.