β-delayed fission of ^{180}Tl (Journal article)

Elseviers, J./ Andreyev, A. N./ Huyse, M./ Van Duppen, P./ Antalic, S./ Barzakh, A./ Bree, N./ Cocolios, T. E./ Comas, V. F./ Diriken, J./ Fedorov, D./ Fedosseev, V. N./ Franchoo, S./ Ghys, L./ Heredia, J. A./ Ivanov, O./ K?ster, U./ Marsh, B. A./ Nishio, K./ Page, R. D./ Patronis, N./ Seliverstov, M. D./ Tsekhanovich, I./ Van den Bergh, P./ Van De Walle, J./ Venhart, M./ Vermote, S./ Veselsk?, M./ Wagemans, C.

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/15860
Link: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevC.88.044321
Publisher: American Physical Society
Appears in Collections:Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patronis-2013-β-delayed fission of ^{180}Tl.pdf514.5 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/15860
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.