Πανδώρα: σύγγραμμα περιοδικόν, τόμος 1, 15ο τεύχος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Νεοελληνική λογοτεχνία - Περιοδικά
Issue Date: 1-Nov-1850
Publisher: Αθήνησιν : Εκ του Τυπογραφείου Χρ. Αναστ. Δούκα
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1566
Submission Date: 2015-10-22T13:57:09Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Appears in Collections:Πανδώρα: σύγγραμμα περιοδικόν

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1566
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.