Η ποιητική της πρόκλησης στο έργο του Δημητρίου ΓαλάνηΔημοσιεύεται στην επετηρίδα (Journal article)

Ioannidis, K.

Ξεκινώ την εργασία αυτή θίγοντας ζητήματα θεωρίας και μεθόδου που αφορούν στην κριτική πρόσληψη του γυμνού. Διαπιστώνεται μια σειρά απαγορεύσεων και αυστηρών οροθετήσεων με πιο χαρακτηριστική εκείνη που επιχειρείται να χαραχτεί μεταξύ τέχνης και πορνογραφίας. Επισημαίνω την ανεπάρκεια τέτοιου είδους ορίων αφού τελικά καμία πρόσληψη του αντικειμένου από τον θεατή δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί. Με αφετηρία τις παρατηρήσεις αυτές εξετάζω μια σειρά σχεδίων του Δημητρίου Γαλάνη (1879-1966) ο οποίος συστηματικά ερεύνησε καθ όλη την καλλιτεχνική του πορεία το πεδίο της γυμνογραφίας σε πολλές του πτυχές. Πρόκειται για τέσσερα σχέδια με σανγκίνα που έγιναν κατά τη δεκαετία του 1940. Απεικονίζουν την «Κυρία Recamier απογυμνωμένη» και ανήκουν στη συλλογή Τσάμη του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών. Ξεκινώ λοιπόν διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο στήνεται η ερωτική πρόκληση από τον καλλιτέχνη. Αμέσως μετά εξετάζω το ζήτημα της πρόσληψης των γυμνών του Γαλάνη από την κριτική, αντλώντας είτε από το ομόχρονο υλικό της υποδοχής τους είτε από σχετικά πρόσφατα κείμενα. Προσπαθώ εδώ να εντοπίσω τι ακριβώς συγκαλύπτει η κριτική αλλά και τι αποκαλύπτει και με ποιόν τρόπο. Συνοπτικά λοιπόν θα έλεγα ότι στην εργασία αυτή εκτίθενται από τη μια μηχανισμοί πρόκλησης και από την άλλη τακτικές ανταπόκρισης στην πρόκληση αυτή, δηλαδή συγκάλυψης ή αποκάλυψης της απόλαυσης που προκύπτει από τη θέαση του γυμνού σώματος.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Καλών Τεχνών. Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/15084
Publisher: Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Appears in Collections:Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/15084
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.