Η προσευχή ως μέσο έκφρασης αυταρχισμού, εξουσίας και δύναμης στη σχολική αγωγή (Journal article)

Κωνσταντίνου, Χ.

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/14690
Link: http://ptde.uoi.gr/ptde_files%5Cepetirida%5CVol07_1994.pdf
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Appears in Collections:Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ptde_files_epetirida_Vol07_1994.pdf38.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/14690
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.