Η προσωπικότητα, το έργο και η προσφορά του Αντώνη Π. Μπενέκου (Journal article)

Καψάλης, Γ. Δ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Keywords: Αισθητική αγωγή, Παιδική λογοτεχνία, Νέα αναλυτικά προγράμματα
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/14688
ISSN: 1108-4510
Link: http://ptde.uoi.gr/ptde_files%5Cepetirida%5CVol15_2002.pdf
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Appears in Collections:Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ptde_files_epetirida_Vol15_2002.pdf40.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/14688
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.