Η προφορική εξέταση της επίδοσης των μαθητών ως παιδαγωγική λογική και σχολική πρακτική (Journal article)

Κωνσταντίνου, Χ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/14687
Link: http://ptde.uoi.gr/ptde_files%5Cepetirida%5CVol08_1995.pdf
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Appears in Collections:Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ptde_files_epetirida_Vol08_1995.pdf28.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/14687
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.