Αρχείο Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών: τριμηνιαίον φιλοσοφικόν περιοδικόν


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών - Ευρετήρια,Ελληνικά περιοδικά - Ευρετήρια
Issue Date: 1-Jan-1938
Publisher: Εν Αθήναις : Τύποις Κ. Σ. Παπαδογιάννη
Description: τ. 9.
τευχ. 1 - 4
Περιέχει βιβλιογραφία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/HASH01250e45bffe89e000098cd0
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1294
Other Identifiers: HASH01250e45bffe89e000098cd0
Appears in Collections:Εκδόσεις για την Ήπειρο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf30.26 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1294
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.