Σύνθεση και ανοσολογική μελέτη επίτοπων της γλυκοπρωτεινης GP41 του HIV - 1 (Master thesis)

Τζούμπα, Ορνέλα


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας.
Keywords: Σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1243
Link: Μ.Ε. ΤΖΟ 2015
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.E.-TZOYMΠΑ ΟΡΝΕΛΑ.pdf5.09 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1243
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.