Η συναισθηματική νοημοσύνη ως παράμετρος των στόχων επίτευξης και της αυτο-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ή διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Master thesis)

Τίσου, Γεωργία


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής.Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Keywords: Συναισθηματική νοημοσύνη
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1236
Link: Μ.Ε. ΤΙΣ 2015
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.E.-TIΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1236
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.