Η αποτελεσματικότητα της εννοιολογικής χαρτογράφησης σε παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες:η εννοιολογική χαρτογράφηση (Master thesis)

Ρογδάκη, Ασπασία


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής.Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Keywords: Εννοιολογική χαρτογράφηση
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1228
Link: Μ.Ε. ΡΟΓ 2015
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.E.-ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ.pdf2.61 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1228
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.