Μελέτη των δομικών ιδιοτήτων και της διάχυσης νιφάδων γραφενίου στην επιφάνεια Cu (110) με προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής (Master thesis)

Μπαλέρμπα, Αθανασία Κυριακή


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών.Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Subject classification: Computer simulation
Keywords: Νανοτεχνολογία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1218
Link: Μ.Ε. ΜΠΑ 2013
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.E.-ΜΠΑΛΕΡΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ.pdf5.18 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1218
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.