Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών, η εννοιολογική αλλαγή και η διάρκεια γνώσης εννοιών της μηχανικής, των φυσικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο (Master thesis)

Ντίνος, Σωτήριος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής.Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Φυσικές επιστήμες
Keywords: Μελέτη και διδασκαλία (Πρωτοβάθμια),Μαθητές,Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1217
Link: Μ.Ε. ΝΤΙ 2014
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.E.-ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΙΝΟΣ.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1217
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.