Πρόβλεψη του θέματος μικρών κειμένων σε διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα βασισμένα σε τοποθεσία (Master thesis)

Κοτρώτσιος, Ιωάννης


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Σχολή Θετικών Επιστημών.Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Keywords: Online social networks
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1213
Item type: masterThesis
Link: Μ.Ε. ΚΟΤ 2015
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Σχολή Θετικών Επιστημών.Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Publication date: 2015
Bibliographic citation: Βιβλιογραφία: 55-59 σ.
Advisor name: Πιτουρά, Ευαγγελία
Examining committee: Τσαπαράς, Παναγιώτης
Publishing department/division: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών.Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Publishing institution: uoi
Number of pages: 60 σ.
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.E.-KOΤΡΩΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.pdf769.34 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1213
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.