Ιδιότητες μικυλίωσης κυκλικών και πολυκυκλικών συμπολυμερών (Master thesis)

Καλογήρου, Ανδρέας

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας.
Subject classification: Πολυμερή
Keywords: Πολυμερή
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1210
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.78
Link: M.E. ΚΑΛ 2015
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε.-ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1210
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.