Εφαρμόγη φασματοσκοπικών τεχνικών, οπτικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας για την μελέτη κεραμικών οστράκων Ιζνίκ από την Νικαία της Μ. Ασίας (Master thesis)

Παναγοπούλου, Μαντώ


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών / Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Subject classification: Φασματομετρική ανάλυση
Ηλεκτρονική Μικροσκοπία
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1209
Link: Μ.Ε. ΠΑΝ 2013
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΩ.pdf6.67 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1209
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.