Ηθικές αξίες και πολιτική συμπεριφορά στους ανταγωνιστικούς λόγους των μηδικών πολέμων (Master thesis)

Σταύρου, Δημήτριος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλολογίας
Subject classification: Ιστοριογραφία
Ελλάδα
Αρχαία
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1204
Link: Μ.Ε. ΣΤΑ 2013
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε.-ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1204
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.