Ανάπτυξη φυσικοχημικής διεργασίας δέσμευσης - αποδέσμευσης με επαφή υγρού αερίου για την αξιολόγηση ιοντικών υγρών ως νέων δραστικών διαλυτών δέσμευσης CO2 (Master thesis)

Παπατρύφω, Ξενοφών


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών / Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Subject classification: Διοξείδιο του άνθρακα
Άλατα
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1203
Link: Μ.Ε. ΠΑΠ 2013
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΠΑΠΑΤΡΥΦΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝ.pdf6.64 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1203
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.