Ο ηπειρωτικός Αγών (1927-1983) και η ιστορία του περιφερειακού τύπου της Ηπείρου (Master thesis)

Λάζου, Μαρία - Άννα

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Subject classification: Τύπος
Ελλάδα
Ήπειρος
Ιστορία
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1200
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.267
Link: Μ.Ε. ΛΑΖ 2014
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε.-ΛΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ.pdf6.36 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1200
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.