Μια ποιητική συνθηκολόγηση: η Ωδή στο Βαλαωρίτη του Σικελιανού και η κριτική (υπερ)αντίδραση του Παλαμά (Journal article)

Βογιατζόγλου, Αθ.


Στο κείμενο αυτό επιχειρείται μια ανάγνωση του ποιήματος του Σικελιανού «Ωδή στο Βαλαωρίτη» (1925) και υποστηρίζεται ότι ο Βαλαωρίτης προβάλλεται ως πρότυπο Ποιητή της Πράξης, στα πλαίσια της Δελφικής Ιδέας που επεξεργάζεται την περίοδο εκείνη ο Σικελιανός. Επιπλέον, επιχειρείται να αποδειχτεί ότι η εξύμνηση του ποιήματος από τον Παλαμά αποτελεί μια προσπάθεια του ποιητή του Δωδεκάλογου να προσεταιριστεί τον Σικελιανό μετά από μια μακρά περίοδο κριτικής επιφύλαξης προς το έργο του. Με αφορμή τη διαφορετική κριτική και δημιουργική πρόσληψη του Βαλαωρίτη από τους δύο ποιητές υποστηρίζεται ότι η σχέση του Παλαμά με τον Σικελιανό είναι λιγότερο στενή και περισσότερο ανταγωνιστική απ ό, τι γενικά πιστεύεται, καθώς πρόκειται για δυο πολύ διαφορετικές ποιητικές ιδιοσυγκρασίες. Στο μελέτημα αυτό βασίζεται σε μεγάλο βαθμό το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου μου H γένεση των πατέρων.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλολογίας
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11997
Link: http://uoi.academia.edu/AthinaVogiatzoglou/Papers
Appears in Collections:Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά)

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11997
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.