Μια νέα ματιά στον Παλαμά (Journal article)

Βογιατζόγλου, Αθ.


Βιβλιοκρισία για το βιβλίο του Ευριπίδη Γαραντούδη Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά. Όψεις της ποίησής του και της σύγχρονης πρόσληψής της, Καστανιώτης 2005.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλολογίας
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11995
Link: http://uoi.academia.edu/AthinaVogiatzoglou/Papers
Appears in Collections:Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά)

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11995
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.