Η διερεύνηση των απόψεων των μαθητών της τρίτης τάξης του γυμνασίου για τον αποτελεσματικό παιδαγωγό : η περίπτωση των Κυκλάδων και της Φιλιππιάδας (Master thesis)

Τριανταφύλλο, Χαρίκλεια

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Σχολή Επιστημών Αγωγής / Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Εκπαιδευτικοί - Μαθητές, Σχέσεις
Αλληλεπίδραση στην εκπαίδευση
lc
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1199
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.245
Link: Μ.Ε. ΤΡΙ 2013
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1199
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.