Με αφορμή το ποίημα του Νίκου Εγγονόπουλου Περί ύψους (Journal article)

Βογιατζόγλου, Αθ.


Επιχειρείται να αποδειχθεί ότι το ρητορικό ύψος δεν καθορίζει το έργο του Εγγονόπουλου στον βαθμό που γενικά πιστεύεται, καθώς ελέγχεται σχεδόν πάντα από την αίσθηση ενός πικρού ρεαλισμού. Επισημαίνεται η τάση της εξομοίωσης του Εγγονόπουλου με τον Εμπειρίκο από την κριτική και η ανάγκη να μελετηθούν αυτόνομα οι πολύ διαφορετικές, εντέλει, ποιητικές τους. Θίγονται οι ανομοιότητες των δυο ποιητών σε σχέση τόσο με το ρητορικό ύψος όσο και με το χειρισμό του μοτίβου του ύψους στο έργο τους, ενώ παράλληλα γίνονται αναφορές στο έργο του Whitman, από το οποίο οι δυο ποιητές αντλούν διαφορετικά στοιχεία.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλολογίας
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11989
Link: http://uoi.academia.edu/AthinaVogiatzoglou/Papers
Appears in Collections:Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά)

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11989
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.