Η απομάκρυνση από έναν ποιητικό πατέρα: ο Σολωμός του ώριμου Σικελιανού (Journal article)

Βογιατζόγλου, Αθ.


Στο σύντομο αυτό μελέτημα εξετάζεται η επιφύλαξη και, ενίοτε, η διακριτικά εκφρασμένη αποδοκιμασία του ώριμου Σικελιανού για τον Σολωμό και επιχειρείται μια ερμηνεία του φαινομένου. Ο προβληματισμός αυτός και γενικότερα η σχέση του Σικελιανού προς τον Σολωμό αναπτύσσονται πληρέστερα στο πρώτο και το πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου μου H γένεση των πατέρων.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλολογίας
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11945
Link: http://uoi.academia.edu/AthinaVogiatzoglou/Papers
Appears in Collections:Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά)

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11945
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.