Ένα προβληματικό εκδοτικό εγχείρημα (Journal article)

Βογιατζόγλου, Αθ.


Βιβλιοκρισία για τα δίτομα Γράμματα του ’γγελου Σικελιανού, επιμέλεια Κώστας Μπουρναζάκης, Ίκαρος 2000.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλολογίας
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11936
Link: http://uoi.academia.edu/AthinaVogiatzoglou/Papers
Appears in Collections:Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.



 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11936
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.