Δεκίμου Μάγνου Αυσονίου « Ephemeris » : μια ερμηνευτική προσέγγιση (Journal article)

Πολυμεράκης, Φ. Κ.

L'« Ephemeris » appartient a un genre litteraire mixte, puisqu'on y releve des elements caracteristiques du mime (a noter, dans ce contexte, que les echos d'Herondas VIII ne se limitent pas a la premiere partie), l'emploi de techniques dues aux « poetae nouelli » et des reminiscences de toutes sortes d'auteurs latins plus anciens. En outre, Ausone fait part dans cette ?uvre de sa reflexion sur la poesie et sur son experience de la vie
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλολογίας
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11925
ISSN: 1105-7068
Publisher: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Appears in Collections:Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Πολυμεράκης-1998-Δεκ.pdf19.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11925
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.