...και πού μας έσπειρες και δεν μας ελυπήθης. Μαρία Κυρτζάκη: οι περιπέτειες του ποιητικού εγώ (Journal article)

Βογιατζόγλου, Αθ.


Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια συστηματικής εξέτασης του συνόλου της ώς τώρα ποιητικής παραγωγής μιας από τις σημαντικότερες ποιήτριες της γενιάς του '70. Με άξονα την προβολή του ποιητικού 'εγώ' μελετώνται οι διαδοχικοί σταθμοί της πορείας της Κυρτζάκη, ξεκινώντας από την πρωτόλεια συλλογή της Σιωπηλές κραυγές (1966) και φτάνοντας μέχρι την πιο πρόσφατη το Λιγοστό και να χάνεται (2002). Επιχειρούνται, εκτός των άλλων, εκ του σύνεγγυς αναγνώσεις τριών ποιημάτων, τα οποία φωτίζουν τους τρόπους με τους οποίους η ποιήτρια συνδιαλέγεται τόσο με τον αρχαίο μύθο όσο και με Νεοέλληνες ομοτέχνους της όπως ο Ρίτσος και ο Σεφέρης. Αναδεικνύεται η υπαρξιακή αλλά και η κοινωνικοπολιτική διάσταση του έργου της και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον πρωτότυπο και στοχαστικό τρόπο με τον οποίο η δημιουργός (τόσο στην ποίηση όσο και στις ομιλίες και τις συνεντεύξεις της) αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της γλώσσας και της σύνταξης.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλολογίας
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11911
Link: http://uoi.academia.edu/AthinaVogiatzoglou/Papers
Appears in Collections:Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ( Ανοικτά)

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/11911
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.