Σατιρίζοντας την ιστορία (Master thesis)

Κολύδας, Γρηγόριος


Alternative title / Subtitle: Οι γελοιογραφίες της Δικτατορίας 1967-1974
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Subject classification: Γελοιογραφίες και σκίτσα
Ελλάδα
Ιστορία
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1178
Link: Μ.Ε. ΚΟΛ 2014
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ. Ε. ΚΟΛΥΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.pdf23.85 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1178
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.