Ψηφιακός οδηγός πειραμάτων φυσικών επιστημών των σχολικών εγχειριδίων της Ε' τάξης του δημοτικού σχολείου (Master thesis)

Κοντοδήμος, Δημήτριος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Σχολή Επιστημών Αγωγής / Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Φυσική
Μελέτη και διδασκαλία (πρωτοβάθμια)
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1162
Item type: masterThesis
Link: Μ.Ε. ΚΟΝ 2013
Subject classification: Φυσική
Μελέτη και διδασκαλία (πρωτοβάθμια)
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Σχολή Επιστημών Αγωγής / Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Publication date: 2013
Bibliographic citation: Βιβλιογραφία: 161-165
Advisor name: Κώτσης, Κ.
Examining committee: -
Publishing department/division: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Σχολή Επιστημών Αγωγής / Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Publishing institution: uoi
Number of pages: 165 σ.
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε.-ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ.pdf4.25 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1162
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.