Εκτίμηση του υπόβαθρου σκηνής σε εικονοσειρές (Master thesis)

Καλογερόπουλος, Κωνσταντίνος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Σχολή Θετικών Επιστημών / Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Subject classification: Computer vision
lc
Image processing
Compass
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1149
Link: Μ.Ε. ΚΑΛ 2013
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε.-ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.pdf3.16 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1149
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.